Too many people are buying things they can't afford, with money that they don't have... to impress people that they don't like!

franklabs — een plek voor dingen die ik graag deel, zoals bijvoorbeeld foto's waar ik trots op ben of goede artikelen die ik gelezen heb. Zo nu en dan experimenteer ik met iets nieuws, zoals bijvoorbeeld korte verhalen.

mail · twitter · instagram